Fit in Business

Fit in Business is een uniek programma ontwikkeld door Cambridge Weight Plan voor zowel werkgevers als werknemers om te werken aan een gezond bedrijf. Zowel letterlijk als figuurlijk. Minder overgewicht, meer beweging en gezonder eten resulteren in betere werkprestaties en vitalere mensen.

Fit in Business zorgt ervoor dat uw medewerkers in beweging komen. Meer dan alleen fysiek: Het gaat ook over doelen stellen, grenzen durven verleggen en uit de comfortzone stappen. Om vooruitgang te meten, zet Fit in Business de ‘Polar Loop’ in, een activiteitenmonitor om onder andere zit-, slaap- en bewegingsuren te registreren . Via de webservice Polar Flow zien medewerkers een overzicht van hun dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse activiteiten. Hieruit volgt of ze een gezond leven leiden.

Het basisprogramma bestaat uit een intake gesprek, workshop (twee uur), stappenplan, online coaching, telefonische coaching en de afronding/evaluatie. De duur van het programma is drie maanden.

Onze servicemedewerker vertelt u graag meer over onze werkwijze en de voorwaarden.

http://www.fitinbusiness.nl